กิจกรรม Health Fair @Hospital Roadshow 2024 ณ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัว ป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรอง” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 – maxelement

กิจกรรม Health Fair @Hospital Roadshow 2024 ณ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัว ป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรอง” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

กิจกรรม Health Fair @Hospital Roadshow 2024 ณ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ในหัวข้อ “รู้ไว้ ปลอดภัย จากโรคหลอดเลือดในสมอง” วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
มิถุนายน 18, 2024
10 สัญญาณเตือน ควรระวัง! ร่างกายพังก่อนวัย
มิถุนายน 24, 2024

กิจกรรม Health Fair @Hospital Roadshow 2024 ณ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัว ป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรอง” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

กิจกรรม Health Fair @Hospital Roadshow 2024 ณ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา  ในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัว ป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรอง” วัน

เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567