เจเรชิ

อ. มโนรส กุศลศักดิ์ บริหารจิตเพื่อสุขภาพ – สัมมนาสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 20 บ.แม็กซ์เอลลิเม้นท์ จำกัด
พฤศจิกายน 20, 2019
“Exclusive Tips: Eat Healthy, Sleep well, Enjoy Life บำบัดกาย บำรุงใจ”
กุมภาพันธ์ 1, 2020

เจเรชิ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลขทะเบียนที่ 10-3-09160-5-0001

JREISHI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดญี่ปุ่นรวม 3 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดหลินจือสกัด, เห็ดชิตาเกะสกัด และเห็ดไมตาเกะสกัด ผลิตโดยบริษัท ซันโช ฟาร์มาซูติคอล จากัด ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น

100% Made in Japan

สั่งซื้อสินค้าเพียงเพิ่มเพื่อนที่ Line