พัฒนาการของของมนุษย์ทางด้านจิตวิทยา สนับสนุนโดยเห็ดหลินจือแดงสกัดมิเกอิและถั่งเฉ้าสกัดเทนเคน