สถานที่จัดจำหน่าย

โซนภาคเหนือ

โซนภาคกลาง

โซนภาคใต้

ภาคตะวันออก

โซนภาคอีสาน

ภาคตะวันตก